Friday, March 6, 2009

3 "TA"

3 perkara "TA" yang mampu mengubah seseorang lelaki. Pertama, TahTA. Ertinya bila dah ada kedudukan, seseorang itu akan mula rasa hebat dan mula melupai segala pengorbanan orang lain kepadanya seketika dulu. Kedua, HarTA. Bila dah ada duit, maka dia akan melupakan nasib orang2 miskin. Berbelanja tanpa had sedangkan dia lupa untuk hak ibubapa dan fakir miskin juga berhak ke atas hartanya. Akhir sekali, dan yang paling power ialah WaniTA. Wahai kaum lelaki, janganlah disebabkan seorang perempuan kamu membelangkangi ibubapamu, kaum keluargamu dan kawan2mu. Tetapi ini adalah realiti pada hari ini, ternyata kelemahan lelaki terletak pada wanita jua.

No comments: